Toimintaterapia

Toimintaterapia

Toimintaterapia Fondossa on lasten, nuorten ja aikuisten lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapian lähtökohtana on jokaisen ihmisen oikeus osallistua itselleen merkitykselliseen toimintaan. Fondon toimintaterapeutit käyttävät tutkittuja ja näyttöön perustuvia menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa. Toimintaterapiaan ohjaudutaan esimerkiksi asiakkaan fyysisen tai psyykkisen sairauden, haastavan elämäntilanteen, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi.

Palveluitamme ovat:

  • toimintakyvyn arvioinnit
  • yksilö-, pari-, ryhmä- ja monimuotoryhmäterapiat
  • päiväkoti-, koulu-, koti- ja toimitilakäynnit
  • esteettömyyskartoitukset ja asunnonmuutostyötarpeen arviointi
  • käden kuntoutus
  • apuvälinearviot
  • arvioinnit, palautteet ja suositukset

Toimintaterapia, Joensuu

Toimintaterapia, pääkaupunkiseutu