SI-arviointi ja terapia

SI-arviointi ja terapia

SI-terapia pohjautuu lapselle toteutettuun arvioon. SI-arvio tehdään käyttämällä normitettua Sensorisen integraation ja praksian testiä (SIPT). Arviointi sisältää mm. lapsen toiminnan ja motoristen valmiuksien arviointia sekä erilaisia kyselyitä lähiympäristölle (koti, päiväkoti, koulu) lapsen aistimuksiin reagoimisesta. Arvioinnin ja arjen haasteissa ilmenevien ongelmien perusteella terapeutti ja lapsen vanhemmat asettavat yhdessä terapialle tavoitteet. Joskus arvioinnin jälkeen voidaan todeta, ettei SI-terapialle ole tarvetta. Arvio antaa ymmärrystä aistitiedon käsittelystä lapsen lähipiirille, jolla hänen kehitystä voidaan tukea.

SI-terapia on tarkoitettu lapsille, joilla on pulmia aistimusten käsittelyssä. Aistitiedon käsittelyn vaikeuksia voi ilmetä eri aistijärjestelmien (näkö, kuulo, tunto, haju, maku, lihas-nivel-aisti, tasapaino-liikeaisti). Aistisäätelyn pulmat lapsella voivat ilmetä  esimerkiksi tavallista herkempänä tai heikompana reagointina aistiärsykkeisiin tai aistimusten hakemisena. Terapiaa toteutetaan sensomotorista ja runsaasti aistikokemuksia tarjoavassa terapiaympäristössä, mikä mahdollistaa lasta oppimaan uusia toiminnallisia valmiuksia ja taitoja tavoitteellisen leikin kautta. Terapiassa lapsen motivaatio on mahdollisimman vahva ja lapsi kokee itse suunnittelevansa ja toteuttavansa toimintaansa. SI-teoriaan ja terapiaan on oltava erikoistumiskoulutus fysio- ja toimintaterapeuteille.

Asiakaspaikat SI-terapiaan ja -arvioihin ovat syksyn 2019 osalta varattuja. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella alkuvuodelle 2020 suoraan SI-terapeutti Saila Seppäseltä.

Ota yhteyttä

FI
Saila Seppänen

SI-terapeutti, fysioterapeutti, NDT-vauvaterapeutti

+358503886616

Sähköposti