Fysioterapia

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen motoristen taitojen hyödyntäminen arjen toiminnoissa kaikenikäisille.

Lasten fysioterapia on lääkinnällinen kuntoutusmuoto, jonka avulla pyritään lapsen liikkumis- ja toimintakyvyn parantamiseen ja turvaamiseen, jotta hänen osallistuminen arjen toimintoihin ja harrasteisiin onnistuu mahdollisimman luontevasti. Fysioterapia on arviointiin, tutkimiseen ja suunnitteluun pohjautuvaa harjaannuttamista ja oppimista leikin sekä lapselle mieluisan toiminnan kautta. Kuntoutus liittyy kiinteästi arkeen, kotona, päiväkodissa ja koulussa annettavaan ohjaukseen ja opetukseen. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kuntoutujan tukiverkostossa esim. perheen, päiväkodin, koulun, sairaalan, harrastustoimijoiden ja muiden terapeuttien kanssa. Lisäksi autamme apuvälineiden tarpeen arvioinnissa ja niiden käytössä kotona, koulussa tai harrastuksissa. Osaamisalueenamme on muun muassa NDT/ Bobath -terapia, vauvaterapia sekä neurologinen fysioterapia.

Fysioterapeutit

FI
Saila Seppänen

SI-terapeutti, fysioterapeutti, NDT-vauvaterapeutti

+358503886616

Sähköposti