Johanna Ruusuvuori

Johanna Ruusuvuori
FI

Puheterapeutti

+358408098609

johanna.ruusuvuori@fondo.fi

  • Tampere
FIN:

Teen töitä Pohjois-Karjalan alueella ja asiakkaani ovat pääosin lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus, puhemotorinen vaikeus, kehitysvamma, autismin kirjon häiriö tai syömisvaikeus. Useat asiakkaistani ovat monikielisiä ja yhteistyö tulkkien kanssa puheterapiatilanteissa on minulle tuttua. Käytän työssäni päivittäin tukiviittomia ja kuvakommunikoinnin menetelmiä sekä tarvittaessa erilaisia teknisiä kommunikoinnin apuvälineitä. Olen suorittanut muun muassa S.O.S Feeding ja OPT1 –koulutukset, joiden kautta olen saanut lisätietoa lasten syömistaitojen motoriikan ja sensoriikan kuntouttamisesta.