Emilia Wilén

Emilia Wilén
SV FI

Talterapeut, Puheterapeutti

+358503376215

emilia.wilen@fondo.fi

  • Pääkaupunkiseutu
SWE:

Jag arbetar som talterapeut i huvudstadsregionen. Mina arbetsspråk är svenska och finska. Jag arbetar huvudsakligen med barn, men i viss mån också med vuxna. Jag har erfarenhet av habilitering av språkstörning, fonologiska svårigheter och autismspektrumstörningar samt av Pratkvarnen-verksamheten som riktar sig till personer med afasi.

FIN:

Toimin puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla. Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi. Kuntoutan pääasiassa lapsia, mutta myös jonkin verran aikuisia. Minulla on kokemusta kielellisen erityisvaikeuden, äänteellisten pulmien ja autismin kirjon kuntoutuksesta sekä afaattisille henkilöille suunnatusta Juttu-tupa-toiminnasta.