FONDO – Hyvän elämän perusta

Olemme valtakunnallisesti toimiva terapia- ja kuntoutuspalveluita tarjoava yritys. Meitä ammattilaisia Fondossa on yhteensä yli 40 ympäri Suomen, sinua varten. Olemme osa Honkalampi-säätiötä, joka on kotimainen ja valtakunnallinen terveys-, sosiaali- ja hyvinvointipalveluiden tuottaja.

Asiakkaitamme ovat lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on vaikeuksia vuorovaikutus- tai kommunikaatiotaidoissa, liikuntarajoite tai puutteita oppimiseen liittyvissä valmiuksissa. Asiakkaillamme voi olla myös kypsymättömyyttä tunne-elämässä tai pulmia käyttäytymisen säätelyssä ja tarkkaavuudessa.

Erityisosaamistamme ovat neurologisiin vaikeuksiin liittyvät häiriöt, autisminkirjoon kuuluvien lasten kuntoutus sekä lasten ja nuorten psykiatriset ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat.

Järjestämme myös alan koulutuksia ja työnohjausta.