Toimintaterapia

Toimintaterapia FONDOssa on lasten, nuorten ja aikuisten lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan ja terapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Toimintaterapian lähtökohtana on jokaisen ihmisen oikeus osallistua itselleen merkitykselliseen toimintaan. FONDOn toimintaterapeutit käyttävät tutkittuja ja näyttöön perustuvia menetelmiä toimintakyvyn ja toimintaympäristön arvioinnissa. Toimintaterapiaan ohjaudutaan esimerkiksi asiakkaan fyysisen tai psyykkisen sairauden, haastavan elämäntilanteen, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi.

Palveluitamme ovat:

 • toimintakyvyn arvioinnit
 • yksilö-, pari-, ryhmä- ja monimuotoryhmäterapiat
 • päiväkoti-, koulu-, koti- ja toimitilakäynnit
 • esteettömyyskartoitukset ja asunnonmuutostyötarpeen arviointi
 • käden kuntoutus
 • apuvälinearviot
 • arvioinnit, palautteet ja suositukset

_MS_7934-Edit

Lapset ja nuoret

Toimintaterapiassa tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä perheen, päivähoidon, koulun henkilökunnan ja muun lähiverkoston kanssa. Terapiaa toteutetaan yksilö-, pari- ja ryhmäterapiana. 

Lasten ja nuorten toimintaterapiassa tuetaan:

 • leikkitaitoja
 • itsestä huolehtimisen taitoja
 • opiskelu- ja koulutyöskentelyssä tarvittavia taitoja
 • vapaa-ajan ja harrastustoiminnan taitoja
 • sosiaalisia taitoja
 • itsenäistymistaitoja
 • elämänhallinnan taitoja
 • apuvälineiden käyttöä

Aikuiset

Aikuisten toimintaterapiassa asiakasta tuetaan mahdollisimman itsenäiseen selviytymiseen arkitoimissa ja omassa elinympäristössä. Toimintaterapian suunnittelun lähtökohtana ovat asiakkaan omat mielenkiinnon kohteet ja tarpeet. 

Aikuisten toimintaterapiassa tuetaan:

 • omatoimisuutta
 • itsestä huolehtimisen ja arjen taitoja
 • elämänhallinnan taitoja
 • sosiaalisia taitoja
 • kognitiivisia taitoja
 • vapaa-ajan ja harrastustoiminnan taitoja
 • apuvälineiden käyttöä

Satu Björn

Satu Björn
Toimintaterapeutti (AMK), tiimikoordinaattori Tavoitettavissa puhelimitse parhaiten perjantaisin klo 13 - 14. satu.bjorn@fondo.fi
Joensuu

Niina Jaakkola

Niina Jaakkola
Toimintaterapeutti (AMK) niina.jaakkola@fondo.fi
Pääkaupunkiseutu

Outi Korkalainen

Outi Korkalainen
Toimintaterapeutti (AMK) outi.korkalainen@fondo.fi
Joensuu

Veera Koski

Veera Koski
Toimintaterapeutti (AMK) veera.koski@fondo.fi
Pääkaupunkiseutu

Sirpa Martikainen

Sirpa Martikainen
Toimintaterapeutti (AMK) Vapaalla
Joensuu

Tuovi Toivola

Tuovi Toivola
Toimintaterapeutti (AMK) Vapaalla

Maija Syrjä

Maija Syrjä
Toimintaterapeutti (AMK) maija.syrja@fondo.fi
Pääkaupunkiseutu

Eeva Uuksulainen

Eeva Uuksulainen
Toimintaterapeutti (AMK) Tavattavissa keskiviikkoisin klo 8-16
Joensuu