Ryhmäterapiat

Ryhmämuotoinen toimintaterapia on tarkoitettu noin 5-12-vuotiaille lapsille. Ryhmässä harjoitellaan mm. vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän säätelyä. Ryhmässä käytettävät toiminnat valitaan lasten tavoitteiden ja mielenkiintojen mukaan. Ryhmät kokoontuvat 10-30 kertaa, 60-90 min/krt. Tarvittaessa lasten ryhmän rinnalla on pidetty vanhempien vertaisryhmiä.