Puheterapia

Puheterapia FONDOssa on lasten ja aikuisten lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on kehittää asiakkaan kielellisiä taitoja siten, että hän pärjää mahdollisimman hyvin omassa toimintaympäristössään. Puheterapialla pyritään kuntouttamaan puheen, kielen ja äänen häiriöitä, jotka voivat olla kehityksellisiä tai vammautumisesta johtuvia. Puheterapiaan ohjautumisen taustalla voivat olla esimerkiksi äännevirheet, viivästynyt kielen kehitys, kielellinen erityisvaikeus (SLI), äänihäiriö, afasia, dysartria sekä kehitysvammaisuuteen ja autismin kirjon häiriöihin liittyvät kielen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen ongelmat.

FONDOssa teemme puheterapia-arvioita, toteutamme yksilö- tai ryhmäterapioita sekä vanhempien ja lähiympäristön ohjausta ja konsultointia. Käytämme työssämme puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia. Asiakkaat ohjautuvat meille puheterapiaan lähinnä kaupunkien, kuntien ja KELA:n maksusitoumuksilla, mutta puheterapiaan voi tulla myös omakustanteisesti.

Fondon puheterapeutit järjestävät tarvittaessa myös koulutuksia em. aiheista.


Päivi Homanen

Päivi Homanen
Palvelujohtaja, puheterapeutti paivi.homanen@fondo.fi
Oulu, Turku, Porvoo ja pääkaupunkiseutu

Anu Ahola

Anu Ahola

Hanna Arola

Hanna Arola

Alexandra Ek

Alexandra Ek

Josefine Enegren

Josefine Enegren

Emilia Ginström

Emilia Ginström
Puheterapeutti emilia.ginstrom@fondo.fi
Pääkaupunkiseutu

Hilkka Kemppainen

Hilkka Kemppainen

Jenna Koskelo

Jenna Koskelo
Puheterapeutti jenna.koskelo@fondo.fi
Pääkaupunkiseutu

Maria Lervik

Maria Lervik
Puheterapeutti mia.lervik@fondo.fi
Turku

Frida Lindström

Frida Lindström

Tiina Linjama

Tiina Linjama
Puheterapeutti, tiimikoordinaattori Myös ääniterapiaa Soittoaika maanantaisin klo 12-13 tiina.linjama@fondo.fi
Joensuu

Soile Loukusa

Soile Loukusa
FT, puheterapeutti soile.loukusa@fondo.fi
Oulu

Sanna Mäkelä

Sanna Mäkelä

Marika Myllylä

Marika Myllylä

Sarah Nedergård

Sarah Nedergård

Zoya Panttila

Zoya Panttila
Puheterapeutti zoya.panttila@fondo.fi
Pääkaupunkiseutu

Johanna Pystynen

Johanna Pystynen
Puheterapeutti johanna.pystynen@fondo.fi
Pääkaupunkiseutu

Johanna Ruusuvuori

Johanna Ruusuvuori

Sabrina Schalin

Sabrina Schalin
Puheterapeutti sabrina.schalin@fondo.fi
Pääkaupunkiseutu

Soile Ukkola

Soile Ukkola

Krista Wallenius

Krista Wallenius

Emilia Wilen

Emilia Wilen
Puheterapeutti emilia.wilen@fondo.fi
Pääkaupunkiseutu

Anneli Yliherva

Anneli Yliherva