Psykoterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia FONDOlla on ongelmanratkaisutapa, jossa tutkitaan ajattelutapojen, tunteiden ja käyttäytymisen välisiä yhteyksiä. Terapiassa painotetaan yksilön vuorovaikutusta ympäristönsä kanssa nykyhetkessä ja siinä tarkastellaan asiakkaan käyttäytymistä sekä menettelyä eri tilanteissa hänen pyrkiessään ratkaisemaan ongelmiaan ja pulmiaan. 

Psykoterapiaa voidaan toteuttaa myös Nettiterapiana - Lisää Nettiterapiasta


Jaana Alander

Jaana Alander
Liiketoimintapäällikkö, psykoterapeutti (vet), musiikkiterapeutti FM, sosionomi (AMK), psykoterapiakouluttaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja, työnohjaajakouluttaja, yritysneuvoja eat., PRT-ohjaaja. Työkielet: FI, ENG, SV, RU jaana.alander@fondo.fi
Itä-Suomen alue

Tanja Miettinen

Tanja Miettinen
Psykoterapeutti (yet) Psykoterapian koordinaattori tanja.miettinen@fondo.fi
Joensuu

Maarit Pietiäinen

Maarit Pietiäinen
Psykoterapeutti (yet), Perheterapeutti, sosiaalityöntekijä maarit.pietiainen@fondo.fi
Joensuu

Tarja Puustinen

Tarja Puustinen
Psykoterapeutti (yet) tarja.puustinen@fondo.fi
Joensuu

Andrea Keski-Orvola

Andrea Keski-Orvola
Psykologi, psykoterapeutti (yet) andrea.keski-orvola@fondo.fi
Joensuu

Maria-Teresa Ikonen

Maria-Teresa Ikonen
Psykoterapeutti (yet) teresa.ikonen@fondo.fi
Joensuu