Monimuototerapia

Monimuototerapiaryhmässä hyödynnetään kahden eri terapeutin ammattitaitoa. Ohjaajina ryhmissä voivat olla esimerkiksi toiminta-, musiikki-, fysio-, puhe- ja psykoterapeutti.Ryhmässä on mahdollisuus harjoitella sosiaalisia- ja toiminnallisia taitoja eri menetelmiä yhdistämällä. Tavoitteina ovat myös itsetunnon ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen sekä tunne- elämän ja käyttäytymisen säätelyn tukeminen. Ryhmät kokoontuvat 10-30 kertaa, 60-90 min/krt.