Fysioterapia

Fysioterapiassa selvitetään liikkumis- ja toimintakykyä, sen luonnetta sekä siihen liittyviä pulmia. Fysioterapian menetelminä käytämme perusliikkumisen ohjaamista, terapeuttista harjoittelua, lihasvenyttelyjä, rangan ja nivelten mobilisaatiota sekä sensorisen integraation menetelmiä. Tilannekohtaisesti hyödynnämme myös kinesioteippausta. Lisäksi tuemme asiakasta liikuntaharrastuksen löytämisessä sekä ohjaamme arjen tilanteissa selviytymisestä. Terapian tavoitteena on mahdollisimman itsenäinen motoristen taitojen hyödyntäminen arjen toiminnoissa, mihin pyrimme liikkuvuuksien ja lihasvoiman ylläpysymisen/paranemisen, kehonhallinnan ja -hahmotuksen kehittymisen sekä aistitiedon käsittelyn varmentumisen myötä. Lasten kanssa fysioterapia on pitkälti leikin sekä hauskan ja mielekkään toiminnan toteuttamista.

Fysioterapiassa hyödynnämme NDT (Neurodevelopmental Treatment), Bobath- lähestymistapaa. NDT-terapia on tunnettu neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa, mikä auttaa terapeuttia ymmärtämään, tulkitsemaan ja analysoimaan lapsen liikkumista ja toimintakykyä sekä ratkaisemaan havaittuja pulmia sekä terapiatilanteissa että hänen elinympäristössä. (Suomen NDT-yhdistys). Fysioterapiassa arvioidaan ja seurataan apuvälineiden sopivuutta sekä opetetaan niiden käyttöä. Apuvälineisiin liittyviä ohjauskäyntejä tehdään asiakkaan ja yhteistyötahojen tarpeiden mukaan.

 
 


Saila Seppänen

Saila Seppänen
SI-terapeutti, fysioterapeutti, NDT-Bobath-terapeutti, NDT-Bobath-vauvaterapeutti, farmaseutti saila.seppanen@fondo.fi
Joensuu

Reetta Hietala

Reetta Hietala
Fysioterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja reetta.hietala@fondo.fi
Joensuu