Aggressionhallinta (ART)

FONDOn ART-ryhmissä opetellaan ja harjoitellaan vaihtoehtoisia toimintatapoja aggressiivisen käyttäytymisen tilalle. Joskus ryhmäläisen taitopuutokset liittyvät toimintaan, eli sosiaaliset taidot voivat kaivata päivittämistä, joskus taidoissa on hiomista tunnetasolla ja joskus taitopuutos voikin olla ajattelun tasolla, kun ryhmäläinen ei osaa tai halua toimia yhteisön moraalin mukaisella tavalla. Kahden ohjaajan vetämässä ryhmässä opitaan oikean mallin, pohdiskelevan keskustelun sekä onnistumisen ja erehtymisen kautta uusia taitoja niin, että ne on helppoa yleistää nuoren arkeen.