Terapiapalvelut

FONDOssa terapiaa toteutetaan aina yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti. Terapian tavoitteet sekä toteutustapa määräytyvät asiakas- sekä terapiakohtaisesti. Yhteistyö asiakkaan, hänen perheensä, lähettävän tahon ja muun lähiympäristön esim. päiväkodin tai koulun kanssa on osa terapiaa. Terapiat voivat toteutua yksilö- tai ryhmäterapiana sekä monimuototerapioina. Terapiakäynteihin voi liittyä ohjauskäyntejä. Lisäksi teemme terapia-arviointeja hyödyntäen moniammatillista osaamistamme. Terapiat toteutuvat pääsääntöisesti Joensuun ydinkeskustassa sijaitsevissa upeissa ja nykyaikaisissa toimitiloissamme sekä koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä. 

Terapiapalveluita tarjotaan lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on:

  • neurologisia erityisvaikeuksia, kehitysviivettä tai kehitysvamma
  • psykiatrisia tai elämänhallinnan vaikeuksia
  • vaikeutta oppimiseen liittyvissä valmiuksissa
  • kypsymättömyyttä tunne-elämässä, vuorovaikutus- tai kommunikaatiotaidoissa
  • pulmia käyttäytymisen säätelyssä ja tarkkaavuudessa