PRT-keskus

FONDOtalossa toimii Honkalampi-säätiön PRT-keskus. PRT-menetelmä  (Pivotal Response Training), eli ydinvalmiuksien harjaannuttamisohjelma toimii lasten, nuorten ja aikuisten kielellisten taitojen vahvistajana.

Menetelmä on tarkoitettu autismin kirjon sekä vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen vaikeuksia omaaville henkilöille. Menetelmän tavoitteena on kielen, sosiaalisten ja leikkitaitojen kehittäminen luonnollisissa tilanteissa vanhempien, sisarusten ja lähiympäristön tuella. Menetelmällä tuetaan ja vahvistetaan henkilön ydinvalmiuksia, jotka ovat motivaatio ja valikoiva huomiokyky. Edistyminen näissä ydinvalmiuksissa vaikuttaa laajasti ja myönteisesti moniin muihin käyttäytymismuotoihin.

TOIMINTAMUODOT

Intensiivijakso perheille

Yksilöohjaus nuorille ja aikuisille

Pari- ja ryhmävertaisohjaus

PRT-menetelmän seurantakäynnit jaksoille/ohjaukseen osallistuneille asiakkaille


ray_tukee_hyvia_tekoja