Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus

FONDOtalossa toimii Honkalampi-säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus. Keskus toimii STEA:n rahoituksella ja sen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa kasvatuksellisen kuntoutuksen toimintamalleja neurologisella, neuropsykiatrisella ja sosiaalisen kehityksen alueella tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ja ammattihenkilöstön tarpeisiin.

LAA-LA, Laatua lasten varhaiskuntoutukseen

LAA-LAn tavoitteena on tukea alle kouluikäisen lapsen kehitystä ja perheen kasvatuksellisia voimavaroja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa sekä edistää vanhempien ja ammattihenkilöstön kasvatuksellista yhteistyötä.

AKIVA

A - Autismin kirjo

KI - Kielelliset vaikeudet

V- Valikoivan huomiokyvyn vaikeudet

A -Aspergerin oireyhtymä

AKIVA kehittää ja toteuttaa kasvatuksellisen kuntoutuksen toimintamalleja lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen tukemiseen perheen ja ammattihenkilöstön yhteistyönä. 

SOSNEURO

Tavoitteena on kehittää ja soveltaa käytäntöön erilaisia menetelmiä nuoren elämänhallinnan tukemiseksi. Toimintojen avulla nuori saa varmuutta omista mahdollisuuksistaan ja kyvyistään toimia itsenäisemmin ja rohkeammin.

    Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGB