Perheohjaus

KENELLE

Perhepalveluita tarjotaan lapsille, nuorille ja perheille, joilla on:

 • neurologisia tai psykiatrisia erityisvaikeuksia,
 • koulunkäynnin ja elämänhallinnan vaikeuksia,
 • tunne-elämänhallinnan vaikeuksia,
 • perheen sisäisen vuorovaikutuksen pulmia,
 • pulmia käyttäytymisen säätelyssä ja tarkkaavuudessa.

MITÄ

 • kasvatuksellisten tavoitteiden asettelua
 • arjen ja arkirytmin ohjausta
 • perheen vuorovaikutustaitojen harjoittelua
 • ratkaisumallien löytämistä haasteellisiin tilanteisiin
 • lapsen ja koko perheen kuntoutumisen tukemista
 • toiminnallisuutta ja yhteistyötä perheen arvoja kunnioittaen
 • kuvatuen käyttöönoton ohjausta

MITEN

 • toiminnallista työskentelyä lapsen ja perheen tavoitteiden mukaisesti
 • yksilötyöskentelyä ja koko perheen kanssa työskentelyä
 • yhteistyötä perheen ja heidän verkostojensa kanssa

TAVOITTEET

 • lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen
 • lapsen ja koko perheen hyvinvointi
 • arjen ja elämänhallintataitojen opettelu
 • lapsen ja hänen perheensä voimavarojen löytäminen
 • lapsen ja perheen kuntoutumisen tukeminen omassa ympäristössä

 

Lisätiedot: ohjaaja, perhepalveluiden koordinaattori Kati Saurula, p. 0400 285 685, kati.saurula@fondo.fi