Koulunkäyntihaluttomuuden hoito

KENELLE

Peruskoululaisille (7-17-vuotiaille) lapsille, joilla on koulunkäyntiin liittyviä pulmia kuten poissaoloja tai koulunkäyntihaluttomuutta

MITÄ

  • koulunkäyntihaluttomuuden hoitomalli, jossa hyödynnetään kognitiivisen käyttäytymisterapian ja perheterapian menetelmiä (ns. Kearneyn malli)

MITEN

  • työskentely sisältää kolme vaihetta:arviointijakson, työskentelyvaiheen, seurantatapaamiset
  • sopiva työskentelymalli valitaan arvioinnin perusteella. Työskentely toteutetaan yksilötyöskentelynä lapsen kanssa, vanhempien ohjauksena ja/tai perheterapiana
  • yhteistyötä lapsen verkostojen kanssa
  • työskentely toteutetaan aina yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti

TAVOITTEET

  • lapsen koulunkäynnin onnistuminen
  • lapsen tai nuoren sijoituksen, laitoshoidon tai mahdollisen syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen

 

Lisätiedot: Psykoterapeutti (yet) Maarit Pietiäinen, p. 0400 385 238, maarit.pietiainen@fondo.fi