Ammatillinen tukihenkilö

KENELLE

Ammatillinen tukihenkilö on tarkoitettu 7-21-vuotiaille lapsille ja nuorille.

MITÄ

 • lapsen tai nuoren omassa toimintaympäristössä tehtävää tukihenkilötyötä
 • toiminnallisuutta ja yhteistyötä vanhempien kanssa
 • elämänhallintataitojen opettelua
 • sosiaalisten taitojen opettelua
 • ongelmanratkaisutaitojen opettelua
 • lapsen tai nuoren kuntoutumisen tukemista

MITEN

 • työskentely toteutetaan aina yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti
 • toiminnallista työskentelyä
 • yksilötyöskentelyä lapsen tai nuoren kanssa
 • työskentelyn kesto määritellään lapsen tai nuoren tarpeiden mukaisesti
 • yhteistyötä lapsen, nuoren ja heidän verkostojensa kanssa

TAVOITTEET

 • lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen tukeminen
 • arjen taitojen ja elämänhallintataitojen opettelu
 • koulunkäynnin ja opiskelun tukeminen
 • lapsen tai nuoren kuntoutumisen tukeminen omassa ympäristössä
 • nuoren itsenäistymisen tukeminen
 • lapsen tai nuoren sijoituksen, laitoshoidon tai mahdollisen syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen

 

Lisätiedot: ohjaaja, perhepalveluiden koordinaattori Kati Saurula, p. 0400 285 685, kati.saurula@fondo.fi