Terapia

FONDOn terapiakoulutukset ovat menetelmä- ja taitokoulutuksia. Olemme järjestäneet koulutusta mm. masennuksen hoidosta, lasten ja nuorten psyykkisestä hyvinvoinnista, kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmistä eri ikäryhmissä, terapialajien erityiskysymyksistä (esim. aistiyliherkkyydet, äänihäiriöiden hoito, toiminnan ohjailun ongelmat) ja mindfulness-taitojen käyttämisestä kuntoutustyössä. Järjestämme myös kognitiivisen käyttäytymisterapian perusvalmiuksien koulutusta.