Ratkaisukeskeinen coaching

Ratkaisukeskeinen coaching eli valmennus on tulevaisuuteen orientoituvaa työskentelyä yksilö- tai ryhmämuotoisena muutos- tai suunnanhakutilanteissa. Tavoitteena on löytää omat voimavarat ja pystyä etenemään ratkaisuja hakien kohti omia tavoitteita tai haaveita. Coaching sopii myös työtavaksi silloin, kun opetellaan hyvän elämän taitoja tai hiotaan vaikkapa esimiestaitoja.