Ohjaus

Ohjauksen koulutukset liittyvät usein erilaisten haasteiden voittamiseen ohjaustilanteessa. Koulutusta on järjestetty mm. vuorovaikutuksen haasteista ohjaustilanteessa, mielenterveyden häiriöiden vaikutuksesta ohjaustilanteisiin, neurologisten häiriöiden ja käyttäytymiseen liittyvien pulmien vaikutuksesta vuorovaikutukseen, erilaisista haastattelu- ja reflektointitekniikoista sekä sosiaalisten tarinoiden hyödyntämisestä ohjaustilanteessa.