FONDO - Hyvän elämän perusta

FONDOtalossa toimivat HLS-FONDO Oy ja Honkalampi-säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus. 

HLS-FONDO Oy tuottaa terapia-, ohjaus- ja kuntoutuspalveluita niitä tarvitseville henkilöille. Erityisosaamistamme ovat neurologisiin vaikeuksiin liittyvät häiriöt sekä lasten ja nuorten psykiatriset ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat. 

FONDOtalossa tuemme perheitä kokonaisuutena eri terapioiden ja ohjausmuotojen menetelmin.

  • pääkuva.jpg

Terapiapalvelut

terapiapalvelut  

Terapiapalveluita tarjotaan lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on  neurologisia erityisvaikeuksia, kehitysviivettä tai kehitysvamma,  vaikeutta oppimiseen liittyvissä valmiuksissa, kypsymättömyyttä tunne-elämässä, vuorovaikutus- tai kommunikaatiotaidoissa,  pulmia käyttäytymisen säätelyssä ja tarkkaavuudessa.

Lue lisää  

 

Perhepalvelut

perhepalvelut

Sivua päivitetään.

Lue lisää  

Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus

pkk-keskus 

Keskuksen tavoitteena on kehittää kuntouttavia toimintamuotoja lapsille ja nuorille, joiden kehityksessä havaitaan tai on odotettavissa vaikeuksia neurologisella, neuropsykiatrisella tai sosiaalisen kehityksen alueella. Kehittämistyö perustuu ekokulttuuriseen viitekehykseen, jonka mukaan jokainen perhe rakentaa arkipäivän rutiininsa omien arvojensa, tavoitteidensa ja voimavarojensa puitteissa. 

Lue lisää  

Nettiterapia

nettiterapia

Nyt voit varata aikoja Fondon psykoterapeuteille myös nettiterapiana! Terapia toteutetaan salatulla etäyhteydellä, vaikka oman kotisi rauhassa.

Lue lisää