FONDO - Hyvän elämän perusta

FONDOtalossa toimivat HLS-FONDO Oy ja Honkalampi-säätiön Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus ja PRT-keskus. 

HLS-FONDO Oy tuottaa terapia-, lastensuojelu-, ohjaus- ja kuntoutuspalveluita niitä tarvitseville henkilöille. Erityisosaamistamme ovat neurologisiin vaikeuksiin liittyvät häiriöt sekä lasten ja nuorten psykiatriset ja käyttäytymiseen liittyvät ongelmat. 

FONDOtalossa tuemme perheitä kokonaisuutena eri terapioiden ja ohjausmuotojen menetelmin.

  • pääkuva.jpg

Terapiapalvelut

terapiapalvelut  

Terapiapalveluita tarjotaan lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on  neurologisia erityisvaikeuksia, kehitysviivettä tai kehitysvamma,  vaikeutta oppimiseen liittyvissä valmiuksissa, kypsymättömyyttä tunne-elämässä, vuorovaikutus- tai kommunikaatiotaidoissa,  pulmia käyttäytymisen säätelyssä ja tarkkaavuudessa.

Lue lisää  

 

Lastensuojelupalvelut

lastensuojelupalvelut

FONDO tuottaaa ja kehittää lastensuojelupalveluja lastensuojelun asiakkaille, heidän perheilleen sekä lastensuojelun työntekijöille. Erityisosaamistamme ovat lasten neurologiset ja psykiatriset haasteet sekä käyttäytymisen ongelmat.

Lue lisää  

Perheperustaisen kuntoutuksen kehittämiskeskus

pkk-keskus 

Keskuksen tavoitteena on kehittää kuntouttavia toimintamuotoja lapsille ja nuorille, joiden kehityksessä havaitaan tai on odotettavissa vaikeuksia neurologisella, neuropsykiatrisella tai sosiaalisen kehityksen alueella. Kehittämistyö perustuu ekokulttuuriseen viitekehykseen, jonka mukaan jokainen perhe rakentaa arkipäivän rutiininsa omien arvojensa, tavoitteidensa ja voimavarojensa puitteissa. 

Lue lisää  

PRT-Keskus 

 

PRT-menetelmä lasten ja nuorten kielen kehityksen vauhdittajana. PRT eli pivotal response training (ydinvalmiuksien harjaannuttamisohjelma) on luonnolliseen oppimiseen tukeutuva menetelmä. Se on tarkoitettu autistisesti käyttäytyville sekä vuorovaikutuksen ja kielenkehityksen vaikeuksia omaaville lapsille ja nuorille.

Lue lisää